#
s

Aspecte juridice - Coldwell Banker Romania...

Stimate client,

Toate textele, soft-urile, imaginile, icoanele, denumirile comerciale, siglele, design-urile, marcile comerciale, continutul original si alte informatii prezentate pe site sunt sau pot fi protejate pe baza legilor relevante. Coldwell Banker Affiliates of Romania detine drept de autor pentru tot contintul original al site-ului, precum si drept de autor pentru orice selectie, coordonare, aranjament, largire, modificare sau actualizare a acestui continut. Cu exceptia cazurilor prevazute de lege, orice copiere, redistribuire, retransmitere, publicare sau exploatare comerciala a oricarui material descarcat de pe site este strict interzisa fara acordul prealabil scris al Coldwell Banker Affiliates of Romania. Utilizatorii si/sau partile terte care au obtinut acordul prealabil scris al Coldwell Banker Affiliates of Romania pentru a copia, redistribui sau publica orice material cu drept de autor nu pot sterge nici o atribuire de autor, legenda cu marca comerciala sau notita privind dreptul de autor. Vizitatorii nu obtin drepturi de proprietate asupra nici unui continut al site-ului prin descarcarea materialului de pe site. Toate drepturile de autor si alte proprietati intelectuale asupra oricaror informatii furnizate societatii Coldwell Banker Affiliates of Romania de catre vizitatori pentru a fi utilizate pe site vor apartine in mod automat in intregime firmeiColdwell Banker Affiliates of Romania, iar Coldwell Banker Affiliates of Romania va avea dreptul nerestrictionat de a utiliza aceaste informatii oricum doreste, fara vreo contestare sau amestec din partea vizitatorului. Detaliile aferente proprietatilor afisate pe site sunt furnizate de catre proprietari, compania Coldwell Banker Affiliates of Romania neasumandu-si responsabilitatea pentru veridicitatea acetora. Corectitudinea acestor informatii poate fi probata numai prin verificarea documentelor cadastrale, documente ce pot fi considerate dupa caz de anumiti proprietari confindentiale la momentul inceperii promovarii pe site-ul companiei noastre.